top of page

Stödföretag till Vi-skogen

ProfitPartners samarbete med Vi-skogen är en del av vårt hållbarhetsarbete. Vi vill bidra till en hållbar framtid och vill även uppmuntra kunder och kollegor att göra detsamma. 

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania.

Över 20 procent av alla koldioxidutsläpp beror på avskogningen – det är mer än vad hela transportsektorn släpper ut. Många naturskogar försvinner på grund av efterfrågan på ved och virke.

Vi-skogens arbete med trädplantering minskar trycket på naturskogarna. Istället för att hugga ner naturskogen och på så sätt bidra till att skada den biologiska mångfalden, kan bönderna odla snabbväxande träd på sina gårdar.

Och bönderna får inte bara ut ved av sina träd: under de år som träden växer på gården kan bladen användas som foder till djuren, träden ger skugga, vindskydd och mycket mer. Dessutom minskar trädplanteringen klimatförändringarna genom att koldioxid binds och lagras i träden och i marken.

bottom of page