OM PROFITPARTNER AB

ProfitPartner AB startades hösten 2016 av Catarina Lundqvist som arbetat inom ekonomi i ledande positioner under 20 års tid som redovisningschef, ekonomichef samt IT-chef inom olika branscher.

ProfitPartner AB är en redovisningsbyrå som inriktar sig mot ett digitalt arbetssätt. De använder sig av appen Digitala Företaget, vilket är ett digitalt verktyg för ekonomi och kommunikation, där allt kan skötas direkt i appen. På detta sätt är det möjligt att hålla nere priserna, bli mer klimatsmart och ge kunderna möjlighet att få mer tid till annat.